Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором «Культура добросусідства» 2018 року

Програми курсу «Культура добросусідства» були розроблені українськими вченими й освітянами у 2003–2005 рр. і доопрацьовані та адаптовані у 2015–2018 рр. у рамках виконання планових тем Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України і проектів Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток» за сприяння Міністерства освіти і науки України. Комплект програм спеціального інтегрованого курсу «Культура добросусідства» схвалений до використання в освітніх закладах України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-366 від 15.06.18 р.)

Програми курсу «Культура добросусідства» є наскрізними. Вони розроблені для закладів дошкільної, загальної середної та вищої освіти, роботи з дорослими (педагогами та батьками) і допомагають втілювати концепцію наступності та розвитку освіти впродовж життя. Програми є інтегрованими та спрямовані на розвиток і соціалізацію людини, формування громадянської, міжкультурної, комунікативної, екологічної та інших компетентностей, широку соціальну інклюзію та толерантність. Програми курсу враховують регіональну конфесійну, культурну, ментальну, мовну специфіку та географічний і історикокультурний контекст як регіону, так і країни в цілому. Із програмами курсу можна працювати у закладах освіти та вдома.

Матеріали

Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»

Додаткові матеріали відсутні

Залиште Вашу електронну адресу, щоб не пропустити актуальні новини

Прибрати підписку Ви зможете у будь-який час