Культура добросусідства : Я. Ми. Країна: програма виховних годин для ЗЗСО ІІ–ІІІ ст. і методичні рекомендації

Програма спрямована на розвиток громадянської і миротворчої освіти в Україні та формування соціальної компетентності здобувачів/здобувачок освіти у ЗЗСО ІІ–ІІІ ст., професійно-технічних навчальних закладах, коледжах і технікумах. Представлено методичні розробки до тем програми «Я. Ми. Країна» і рекомендації з використання активних і інтерактивних методів роботи під час проведення годин спілкування з підлітками та юнацтвом, гурткової роботи, викладання спецкурсу за вибором.

Збірка може бути корисною для педагогів, соціальних працівників, шкільних психологів, тренерів для організації системної виховної роботи з дітьми та дорослими у формальній і неформальній освіті.

 Нова збірка народилася у співпраці КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» та Громадянської служби миру «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)» в Україні.

Завдяки плідній співпраці освітян, висококваліфікованих тренерів і дослідників України та Німеччини значно осучаснено та перероблено дидактичні матеріали  збірки.  Оновлено її структуру, посилено модулі, присвячені стереотипам, чутливості до дискримінації, гендерним питанням, конфліктології й ненасильницькій комунікації. У розробках з’явилися рекомендації щодо організації занять за  тематикою курсу “Культура добросусідства” в онлайн-форматі.

Оновлений методичний супровід програми «Я. Ми. Країна» стане в пригоді не тільки класним керівникам і викладачам громадянської освіти. Також він буде помічним педагогам, які викладають предмети соціальної і здоров’язбережувальної галузі, зокрема нову програму предмету «Культура добросусідства» для 5–6 класів НУШ, яка з 2022 р. має впроваджуватися як курс морального спрямування в інваріантній частини типової освітньої програми. Також запропонований програмно-методичний комплекс може бути використаний педагогами для продовження роботи за програмами наскрізного інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» в 7–9 класах ЗЗСО або для проведення актуальних, корисних і практичних занять виховної спрямованості в будь-яких інших закладах освіти, оскільки його зміст сприяє формуванню соціальних і громадянських компетентностей, зазначених в Державному стандарті базової середньої освіти (2020).

Автори-укладачі: Маргарита Араджионі, Катерина Зезюлина, Олександра Козорог (головна редакторка)

Матеріали

Культура добросусідства : Я. Ми. Країна: програма виховних годин для ЗЗСО ІІ–ІІІ ст. і методичні рекомендації. Видання друге, оновлене та доповнене

Додаткові матеріали відсутні

Залиште Вашу електронну адресу, щоб не пропустити актуальні новини

Прибрати підписку Ви зможете у будь-який час