Модельна навчальна програма «Культура добросусідства. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Модельна навчальна програма  предмета «Культура добросусідства»  для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою; закладів загальної середньої освіти, у яких є класи (групи) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою, та закладів загальної середньої освіти, у яких є класи (групи) з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного  народу  або  національної  меншини, спрямована на виконання Закону України «Про освіту» і Закону України «Про загальну середню освіту».

Програма базується на таких ціннісних орієнтирах, як дитиноцентризм, визнання унікальності, талановитості й ідентичності кожної людини, недискримінація, доброчесність, здоров’я, добробут і безпека, що має забезпечити гармонійний розвиток, цілісне світосприйняття, утвердження людської гідності, вільної особистості й активного громадянства. Програма логічно продовжує реалізацію завдань соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, зазначених у Державному стандарті початкової освіти (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), які впроваджуються через інтегрований курс «Я досліджую світ», а також програм наскрізного інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» (схвалені до використання листом ДНУ ІМЗО МОН України № 22.1/12-Г-366 від 15.06.2018) і програм інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 1–4 класів НУШ (схвалені до використання листом ДНУ ІМЗО МОН України № 22.1/12-Г-334 від 07.06.2019).

Мета Програми: Сприяти гармонійному розвитку особистості здобувача/здобувачки освіти і вихованню освічених, соціально компетентних громадян, які поділяють демократичні цінності, відповідально ставляться до своєї громади, рідного краю, країни, дбають про власне здоров’я, безпеку і добробут, готові розвивати та примножувати природний, економічний і культурний потенціал України.

Автори : Маргарита Араджионі, Олександра Козорог, Неля Лебідь, Валентина Потапова, Ірина Унгурян.

Матеріали

Модельна навчальна програма «Культура добросусідства. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Додаткові матеріали відсутні

Залиште Вашу електронну адресу, щоб не пропустити актуальні новини

Прибрати підписку Ви зможете у будь-який час