«Культуру добросусідства» включили до концепції Державної програми «Єдність у розмаїтті»

12 травня 2023 року, напередодні Всесвітнього дня культурного розмаїття для діалогу та розвитку, Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року. 

Програма спрямована на забезпечення належних можливостей реалізації прав національних меншин (спільнот), корінних народів України та втілення принципів єдності в розмаїтті, що відповідають європейському курсу України. Для досягнення цієї мети в Україні вже було реалізовано низку заходів, зокрема в освітній площині. Так, Міністерство освіти і науки України продовжило підтримку друку підручників мовами національних меншин (спільнот) і можливостей здобуття освіти рідною мовою, вивчення рідної мови. Також до типової освітньої програми 5 і 6 класів Нової української школи (НУШ) було включено предмет «Культура добросусідства», спрямований на розвиток громадянської, міжкультурної освіти та підвищення порозуміння і толерантності у ставленні до представників національних меншин (спільнот).

Разом з тим, досі існує чимало викликів, для вирішення яких потрібні додаткові заходи. Серед них зокрема:

  • необхідність ефективного забезпечення та захисту прав національних меншин (спільнот) та корінних народів України, що ґрунтується на принципах поваги до різноманітності, запобігання та протидії дискримінації, суспільної інтеграції відповідно до міжнародних стандартів;
  • стабільний середній рівень поширеності етнічних упереджень в українському суспільстві;
  • необхідність удосконалення правового механізму для запобігання та протидії дискримінації, зокрема за етнічною, мовною, релігійною та расовою ознаками.

Для вирішення згаданих проблем Програма передбачає реалізацію низки заходів. В освітній сфері ці заходи спрямовані на забезпечення освітніх прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, розвитку багатомовної та міжкультурної компетентностей здобувачів повної загальної середньої освіти. Зокрема, такі заходи сприятимуть:

  • забезпеченню належних можливостей для здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин (спільнот) та корінних народів України одночасно з державною мовою, вивченню мов національних меншин (спільнот), корінного народу України відповідно до національного законодавства;
  • впровадженню в закладах загальної середньої освіти компонентів, спрямованих на поглиблення розуміння етнічного розмаїття України та світу шляхом внесення змін до навчальних програм;
  • підтримці масштабування успішного досвіду та видання навчальної літератури у межах курсу «Культура добросусідства», який включає в загальноукраїнський контекст етнокультурне, релігійне та мовне розмаїття різних областей України.

Ознайомитися з концепцією Програми можна за цим покликанням. Строк виконання документа охоплює 2024-2034 роки.

Нагадаємо, що «Культура добросусідства» є обов’язково-вибірковою дисципліною НУШ в соціальній і здоров’язбережувальній галузі, що сприяє широкій соціальній інклюзії, формуванню демократичного і толерантного суспільства, члени якого знають свої права та обов’язки і реалізують їх, є відповідальними громадянами нашої країни. Предмет просуває демократичні цінності, міжкультурну і громадянську освіту та навчає ненасильницькому вирішенню конфліктів, які виникають серед дітей та дорослих на побутовому рівні.