Освітня програма інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 1–2 класів (І цикл) закладів загальної середньої освіти

В основу Програми покладено Загальну декларацію прав людини (1948), Конвенцію ООН про права дитини (1989), Декларацію принципів толерантності (1995), Європейську рамку компетентностей для освіти впродовж життя (2006, 2018), Люблянські рекомендації щодо інтеграції різноманітних суспільств (2012), Хартію Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини CM/Rec(2010)7, Рамку компетентностей для культури демократії Ради Європи (2016). Відповідно до цілей початкової загальної освіти, визначених у Державному стандарті, Програму розроблено на основі типової освітньої програми, розробленої авторським колективом учасників проєкту «Нова українська школа» під керівництвом Р. Шияна (наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»), та схвалених до використання програм наскрізного інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» (лист ДНУ ІМЗО МОН України №22.1/12-Г-366 від 15.06.2018).

Мета Програми – забезпечення гармонійного розвитку та виховання соціально компетентних, критично мислячих і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють демократичні цінності і відповідально ставляться до рідного краю, громади, країни та прагнуть зберігати, розвивати і примножувати природний,економічний і культурний потенціал України.

Матеріали

Освітня програма інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 1–2 класів (І цикл) закладів загальної середньої освіти

Додаткові матеріали відсутні

Залиште Вашу електронну адресу, щоб не пропустити актуальні новини

Прибрати підписку Ви зможете у будь-який час